Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100261-09 9 tay bóng nến