Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu Cổ Điển Venus 100191-08 8 tay bóng nến