Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu Cổ Điển Venus 100239-08 8 tay bóng nến