Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu Cổ Điển Venus 9100235-06A 6 tay bóng nến