Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu Cổ Điển Venus 9100235-08 8 tay bóng nến