Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100242-06 6 tay bóng nến