Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100242-09 9 tay bóng nến