Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100252-08 8 tay bóng nến