Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100260-06 6 tay bóng nến