Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100261-04 4 tay bóng nến