Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100263-06 6 tay bóng nến