Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100264-06 6 tay bóng nến