Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100264-08 8 tay bóng nến