Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100266-06 6 tay bóng nến