Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100267-09 9 tay bóng nến