Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100268-03 3 tay bóng nến