Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100268-06 6 tay bóng nến