Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100268-08 8 tay bóng nến