Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100269-06 6 tay bóng nến