Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100269-08 8 tay bóng nến