Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100275-06 6 tay bóng nến