Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100279-06 6 tay bóng nến