Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100280-06 6 tay bóng nến