Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100280-08 8 tay bóng nến