Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100296-06 6 tay bóng nến