Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100296-08 8 tay bóng nến