Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100297-06 6 tay bóng nến