Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100299-04 4 tay bóng nến