Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100299-06 6 tay bóng nến