Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100299-08 8 tay bóng nến