Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100301-06 6 tay bóng nến