Đèn Chùm Đồng Kiểu Italia Cổ điển Venus 100301-08 8 tay bóng nến