Đèn Chùm Đồng Kiểu Pháp Cổ Điển Venus 100088-16B 16 tay bóng nến