Đèn Chùm Đồng Kiểu Pháp Cổ Điển Venus 100145-06 6 tay bóng nến