Đèn Chùm Đồng Kiểu Pháp Cổ Điển Venus 100148-06 6 tay bóng nến