Đèn chùm hạt Pha lê 18 Bóng Bóng nến VENUS NCL70086D/12+6