Đèn chùm Pha lê 12 Bóng Thủy tinh VENUS SC9032/8+4