Đèn chùm Pha lê 15 Bóng chao Thủy tinh VENUS SCA201/10+5