Đèn chùm Pha lê 15 Bóng Thủy tinh VENUS 56788/10+5