Đèn chùm Pha lê 6 Bóng chao Thủy tinh VENUS CH6278/1+5