Đèn thả đồng Pha lê 3 tầng cao cấp VENUS GL9932/12+8+4