Đèn Âm Trần Diamond 10W Mặt Cong, Đơn Sắc

268.000