Đèn ốp trần mâm LED tròn 9 tay đồng tiền Venus 9560/6+3 (90W)