Đèn áp trần pha lê thanh cong hai tầng Venus 3094

19.750.000