ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT (BP2701-540)

2.617.000