Đèn ngoài trời năng lượng mặt trời Venus VR7316

230.000