Đèn tường hiện đại trang trí ngoài trời bằng đá Venus 5201/2

571.000