Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus 0107

1.171.000