Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus 096/9

1.093.000