Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus 1860B

2.569.000